Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Z důvodu nutnosti opravy mostku přes Mateřovský potok u hasičské zbrojnice byla dnes na mostek instalována zákazová značka B4: Zákaz vjezdu nákladních automobilů – značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Děkujeme za pochopení.