Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce obecního domu „U Lípy“

Po obdržení Rozhodnutí o odvolání ke stavebnímu řízení a nabytí právní moci bylo předáno staveniště na rekonstrukci obecního domu „U Lípy“.

bližší informace zde