POPLATKY NA ROK 2018 (splatnost 31.3.)

Poplatky na rok 2018 (splatnost do 31. 3. 2018) posílejte bankovním převodem (VS číslo popisné) na účet 107-675710297/0100. Při platbě více poplatků najednou rozepište do zprávy pro příjemce.
Můžete také platit hotově na obecním úřadě ve středu v době 17 – 18 hodin (v lednu i 10 -11 hodin).

Odvoz komunálního odpadu: Kč 500,-/rok
a) fyzická osoba s trvalým pobytem,
b) FO, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen TP nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) FO, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) FO, které byla udělena mezinárodní či dočasná ochrana,
e) za stavbu, ve které není nikdo hlášen k pobytu.
Od poplatku se osvobozují (po splnění ohlašovací povinnosti): děti narozené v daném roce; poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; zákonem stanovené osoby.

Poplatek ze psa (staršího 3 měsíců): 1. pes Kč 50,-, každý další Kč 100,- (za každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč 80,-).

Pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/osoba/kalendářní rok, rodina 300 Kč/kal.rok (společně žijící osoby v jedné domácnosti)

 

ÚPLNÁ ZNĚNÍ:

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV o místním poplatku ze psů 1-2011

Ceník a provozní řád multifunkčního hřiště