15. 11. 2018 poslední svoz bio odpadu

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SVOZU ODPADU (BIO/KOMUNÁL):

ČTVRTEK 15. 11. 2018 poslední letošní odvoz biologického odpadu.

Od 22. 11. bude KAŽDÝ TÝDEN VE ČTVRTEK RÁNO prováděn odvoz komunálního odpadu (až do 11. 4. 2019).

 

!!!ZÁKAZ SKLÁDKY v areálu bývalého JZD!!!

Kontejnery na TRÁVU A LISTÍ nově umístěny u rybníka a na Spálově.

POPELNICE NA SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU K VYZVEDNUTÍ u hasičské zbrojnice po předchozí tel. domluvě se starostou obce na tel. 606 660 231.

Odvoz biologického odpadu bude prováděn ve čtvrtek v sudých týdnech (poprvé 9. 8. 2018) až do 46. týdne v roce, odvoz komunálního odpadu ve čtvrtek v lichých týdnech. Od 47. týdne bude svoz komunálního odpadu opět každý týden až do 15. týdne v novém roce.

Do nádob na bioodpad lze odkládat:

z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad vč. filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, jemné nebo drcené větve.

Do nádob na bioodpad nepatří:

komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat.

bližší informace k třídění odpadu zde