Kontejner na textil

Věci do kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu nutno odkládat zabalené např. do igelitu, aby nedošlo po vhození k jejich vysypání. Kontejner je umístěn před hasičskou zbrojnicí. Děkujeme.