Kontejner na větve

Kontejner POUZE na VĚTVE je aktuálně umístěn u rybníka. 

V areálu bývalého JZD již kontejner není, platí zde zákaz skládky.