POPLATKY NA ROK 2019 (splatnost 31.3.)

Poplatky na rok 2019 (splatnost do 31. 3. 2019) posílejte bankovním převodem (VS číslo popisné) na účet 107-675710297/0100. Při platbě více poplatků najednou rozepište do zprávy pro příjemce, příp. zašlete na email obecmaterov (zavináč) seznam.cz.
Můžete také platit hotově na obecním úřadě ve středu 27. 3. 2019 v době 17 – 18 hodin.

Odvoz komunálního odpadu: Kč 500,-/rok
a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
b) FO, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen pobyt na území obce,
c) za stavbu, ve které není nikdo hlášen k pobytu.
Od poplatku se osvobozují (po splnění ohlašovací povinnosti): děti rok nar. 2014 a mladší; poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; zákonem stanovené osoby.

Poplatek ze psa (staršího 3 měsíců): 1. pes Kč 50,-, každý další Kč 100,- (za každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč 80,-).

Pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/osoba/kalendářní rok, rodina 300 Kč/kalendářní rok (společně žijící osoby v jedné domácnosti), jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Pronájem sálu Obecního domu U Lípy: dospělí 500 Kč/osoba/kal. rok, rodina 700 Kč/kal. rok, jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Složenky nerozesíláme, v případě nejasné částky při platbě bankovním převodem pište předem na obecmaterov (zavináč) seznam.cz.

ÚPLNÁ ZNĚNÍ:

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV o místním poplatku ze psů 1-2011

Ceník a provozní řád multifunkčního hřiště

Ceník a provozní řád sálu Obecního domu U lípy