Svoz odpadů

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ (KOMUNÁL/BIO):

ČTVRTEK ráno

KOMUNÁLNÍ ODPAD KAŽDÝ TÝDEN

BIO ODPAD sudé týdny v období 16. – 48. týden v roce 2020 (poprvé 16. 4. 2020, poslední svoz 26. 11. 2020)

!!!ZÁKAZ SKLÁDKY v areálu bývalého JZD!!!

Kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU aktuálně umístěny u rybníka.

POPELNICE NA SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU K VYZVEDNUTÍ u hasičské zbrojnice po předchozí domluvě na obecním úřadě.

Do nádob na bioodpad lze odkládat:

z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad vč. filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, jemné nebo drcené větve.

Do nádob na bioodpad nepatří:

komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat.

bližší informace k třídění odpadu zde