Hospodaření obce a Mš za rok 2018

Na pondělí 24. června 2019 od 18 hodin je plánováno zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude jedním z bodů jednání hospodaření obce a mateřské školy za rok 2018. Podklady jsou zveřejněny na úřední desce, aktuálně i zde:

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

výkazy obce:

Výsledovka 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

výkazy Mš:

Výsledovka 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

Celý program zasedání bude zveřejněn týden před konáním.