Kontejnery na větve a trávu

Kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU jsou aktuálně umístěny u rybníka

V areálu bývalého JZD již kontejner není, platí zde zákaz skládky.