Uzavření restaurace U Lípy

Zájemci o provozování restaurace kontaktujte obecní úřad, tel. 606 660 231, materov@volny.cz. Děkujeme.