Nabídka práce – úklid

Nabídka práce
druh práce: úklid vnitřních prostor (sál + zázemí Obecního domu U Lípy)
časová náročnost: 2 – 3 hodiny 1x týdně

Bližší informace u místostarosty obce, tel. 605 562 594.