POPLATKY NA ROK 2020 (splatnost 31. 3.)

Poplatky na rok 2020 (splatnost do 31. 3. 2020) posílejte bankovním převodem (VS číslo popisné) na účet 107-675710297/0100. Při platbě více poplatků najednou rozepište do zprávy pro příjemce, příp. zašlete na email obecmaterov (zavináč) seznam.cz.

Odvoz komunálního odpadu: Kč 600,-/rok
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) za rodinný dům, byt, ve kterých není nikdo přihlášen.
Od poplatku se osvobozují nad rámec zákona (po splnění ohlašovací povinnosti): děti rok nar. 2015 – 2020; poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba.

Poplatek ze psa (staršího 3 měsíců): 1. pes Kč 50,-, každý další Kč 100,- (za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let Kč 80,-).

Pronájem sálu Obecního domu U Lípy: dospělí 500 Kč/osoba/kal. rok, rodina 700 Kč/kal. rok, jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/osoba/kalendářní rok, rodina 300 Kč/kalendářní rok, jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Složenky nerozesíláme, v případě nejasné částky při platbě bankovním převodem pište předem na obecmaterov (zavináč) seznam.cz.

V roce 2019 obec na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybrala 320 tisíc Kč, od EKO-KOMu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dostala 116 tisíc Kč a svozovým společnostem zaplatila 972 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce vydalo aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku, kterou zvyšuje poplatek na rok 2020 o 100 Kč, na 600 Kč/osobu. Dále zvažuje změny, které povedou k vyšší motivaci třídit odpad a snižovat počet „drahých“ tun komunálního odpadu „v černých popelnicích“.

 

ÚPLNÁ ZNĚNÍ:

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Ceník a provozní řád multifunkčního hřiště

Ceník a provozní řád sálu Obecního domu U lípy