Nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním COVID-19

Důležité je rozlišovat postupy u zdravých lidí, lidí v karanténě a lidí přímo nemocných.

Na následujících řádcích shrnuta základní pravidla firmou SOP a.s., Přelouč. Zdrojem informací je stanovisko Státního zdravotního ústavu (ke stažení viz níže) a doporučení MŽP pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami (www.mzp.cz).

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění.

 

Jak nakládat s rouškami a s odpadem od nemocných osob

Domácnosti bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

1.      Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.

2.       Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

3.       Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Domácnosti v hygienou nařízené karanténě bez potvrzení onemocnění COVID-19:

1.      Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) zavažte a povrch pytle dezinfikujte.

Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2.      Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3.       Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

4.       V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví ostatních občanů a pracovníků svozových společností

5.       Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Domácnosti s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá s veškerým svým odpadem (včetně roušek a kapesníků) stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci (Domácnosti v hygienou nařízené karanténě). A pokud možno, se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu, stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).

Informace ke stažení ve formátu pdf

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 ke stažení ve formátu pdf

ke stažení ve formátu pdf