sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (SO 12. 9. v 8:40 – 9:10)

V sobotu 12. září 2020 od 8:40 do 9:10 u hasičské zbrojnice

bude proveden sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.

!!!NEVOZTE UŽ V PÁTEK, V SOBOTU MUSÍTE ODPAD HODIT PŘÍMO NA AUTO!!!

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

leták – svoz NO+VO

 

UPOZORNĚNÍ:

Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění k mobilním svozům, abychom předcházeli na podzim nehodám a problémům s odvozem a likvidací odpadů při mobilních svozech, které bohužel v minulých svozech nastaly 🙁

DO PRESSU, KAM SE VHAZUJE OSTATNÍ OBJEMNÝ ODPAD, MUSÍ BÝT PŘEDÁVÁN POUZE ODPAD KATEGORIE OSTATNÍ, TEDY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE NEBEZPEČNÝ ODPAD.
Tyto odpady lidé dokážou dobře zakamuflovat např. do uzavřených krabic, pytlů či dalších obalů…… Toto pochybení může způsobit potom ve směsi s ostatním odpadem zahoření a zničení či velkou škodu na vozidle a technice.

Dále ještě doplňující informace k elektru – vyřazená elektrozařízení lze předávat pouze v původním stavu, tedy zcela kompletní a „NEVYKUCHANÉ“ elektro (především televize včetně všech střev, vnitřních spojů a kabelů, lednice včetně chladicích a nadouvacích médií, včetně oleje a plynu…..). Bohužel nekompletní elektro je pro zpracovatele naprosto bezcenné zařízení, které je již určeno pouze k likvidaci na skládce. Zpracovatel takové elektro odmítne od nás převzít, jelikož neodpovídá charakteru vyřazeného elektrozařízení, ale je již pouze objemným, dále nevyužitelným odpadem. Pokud nám z obcí dojdou nekompletní elektro zařízení, budeme za ně obcím fakturovat cenu za likvidaci odpadu na skládce.