Nouzový stav v ČR od 5. 10. 2020

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Bližší informace ZDE – Sbírka zákonů ze dne 30. 9. 2020

 

OD ČTVRTKA 10. ZÁŘÍ 2020 OPĚT ŠÁTKY PŘES ÚSTA A NOS DO VŠECH VNITŘNÍCH PROSTOR STAVEB A PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY.

Od 13. října 2020 i na zastávkách veřejné dopravy.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

 

OD 14. 10. DO 3. 11. 2020 HROMADNÉ AKCE OMEZENY NA 6 OSOB.

Uzavřeny školy (mimo mateřských), návrat dětí do lavic 2. 11. 2020.

Sbírka zákonů č. 407 – 414/2020, částka č. 166, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření a další (č. 1021 – 1023, 1026 – 1029, 1033)

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020

 

Vláda ČR aktuálně

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

vše na jednom místě: web Vlády ČR

 Sbírka zákonů
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  nová od 13. 10. 2020
informace Hasičského záchranného sboru ČR
Podnikatelská pohotovost (rady pro podnikatele) průvodní dopis ZDE

 

Sbírka zákonů č. 416 – 420/2020, částka č. 168, nařízení vlády a usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (č. 1048 – 1051)

 

SEZNAM ŠKOL ZABEZPEČUJÍCÍCH PÉČI O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ V NOUZOVÉM STAVU 

Sbírka zákonů č. 407 – 414/2020, částka č. 166, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření a další (č. 1021 – 1023, 1026 – 1029, 1033)

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 13. 10. 2020 do odvolání

Sbírka zákonů č. 398 – 402/2020, částka č. 162, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (č. 994 – 998)

 

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU: Sbírka zákonů č. 391 – 392/2020; částka č. 158, usnesení vlády č. 957 – 958

 

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do dovolání

 

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25. 7. od 0.00 hodin do 26. 7. 2020 do 23:59 hodin

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání

 

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání

Zrušení mimořádného opatření ze dne 1. 6. 2020 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 7. 2020

Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy

Aktualizováno 29. 6. 2020 ZDE

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru s nízkým a se středním rizikem nákazy onemocnění covid-19

Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ZDE

 

 

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 15. 6. 2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 6. 2020 od 12.00 hodin do 14. 6. 2020 do 23.59 hodin

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 8. 6. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 8. 6. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 8. 6. 2020 do odvolání

 

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – omezení provozoven a provozů služeb od 26. 5. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 26. 5. 2020 do odvolání (zrušeno o 8. 6. 2020)

Od 26. 5. 2020 zrušena vyhrazená prodejní doba pro seniory

Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020

 

Dopis ministryně práce a sociálních věcí ze dne 18. května 2020 – opatření v oblasti dávkové podpory

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 25. 5. 2020 do odvolání (zrušeno ode dne 26. 5. 2020)

 

Sbírka zákonů č. 243 – 246/2020, částka č. 90

243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 12. 5. 2020

Sbírka zákonů č. 236/2020; usnesení vlády ČR č. 538; částka č. 87

Sbírka zákonů č. 235/2020; usnesení vlády ČR č. 521; částka č. 86

Sbírka zákonů č. 234/2020; částka č. 85

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Sbírka zákonů č. 232 – 233/2020; částka č. 84

232. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
233. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Sbírka zákonů č. 228 – 231/2020; částka č. 83

228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
229. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
230. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
231. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 225 – 227/2020, usnesení vlády ČR (č. 506, 511, 512); částka č. 82

Příručka pro obyvatele zdarma: První kroky v krizové situaci – ke stažení zde

 

Sbírka zákonů č. 223 – 224/2020, částka č. 81 (opatření s účinností od 11. 5. 2020)

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami od 1. 5. 2020 (zrušeno 4. 5. 2020)

 

Sbírka zákonů č. 218 – 222/2020, částka č. 80 (usnesení č. 495 zrušeno usnesením č. 511)

219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 17. května 2020)

Sbírka zákonů č. 212 – 213/2020, částka č. 76

212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným
pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
213. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Sbírka zákonů č. 211/2020, částka č. 75

211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Sbírka zákonů č. 207 – 210/2020, částka č. 74

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Sbírka zákonů č. 205 – 206/2020 (zákony), částka č. 73

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády (nájemné z bytů), Usnesení vlády ČR č. 458, 462 – Sbírka zákonů č. 202 – 204, částka č. 72 (usnesení č. 462 zrušeno usnesením č. 521)

Usnesení vlády ČR (č. 443, 452 – 456) – Sbírka zákonů č. 193 – 198, částka č. 70 (s účinností od 11. 5. 2020 usnesení č. 453 zrušeno usnesením č. 493)

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje

– pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

 

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností a opatření ve školách a školských zařízeních (ze dne 23. 4. 2020)

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

harmonogram ke stažení ZDE

pondělí 20. dubna

 • Řemesla s provozovnou, rozpis konkrétních řemesel.
 • Farmářské trhy a další venkovní trhy a tržiště.
 • Autobazary a autosalóny.
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT).
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek. Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k uvolnění opatření od 20. dubna 2020.

pátek 24. dubna

 • Bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek.
 • Zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání v počtu nejvýše 10 osob za stanovených podmínek.

pondělí 27. dubna

 • Provozovny do 2 500 mvčetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
 • Autoškoly
 • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny).
 • Knihovny.
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory).
 • Krizové opatřední platné od 27. dubna.

pondělí 11. května

 • Všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek).
 • Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech.
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
 • Muzea, galerie a výstavní síně.
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.

pondělí 25. května

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory.
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek.
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu.
 • Svatby za specifických hygienických podmínek.
 • Zoologické, botanické a dentrologické zahrady (včetně vnitřních prostor).

během června

 • Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.

 Uvolnění ve školách a školských zařízeních

harmonogram ke stažení ZDE

pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

pondělí 27. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Krizové opatření platné od 27. dubna.

pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.

pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
  (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

Více na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: Vláda ČR

 

Sbírka zákonů č. 185 – 192/2020 (zákony), částka 69

Usnesení vlády ČR (č. 421, 422) – Sbírka zákonů č. 178 – 179, částka 66

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 – Sbírka zákonů č. 177, částka 65

 

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2; Usnesení vlády ČR (č. 415, 416) – Sbírka zákonů č. 172 – 174/2020, částka 62

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – omezení pohybu osob (od 11. 4. 2020 do konce nouzového stavu)

 

Zákony ze dne 9. dubna 2020 – Sbírka zákonů č. 159 – 161, částka 59

– o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

– o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým
stavem při epidemii v roce 2020

– o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Usnesení vlády ČR (č. 396, 403, 404) – Sbírka zákonů č. 156 – 158, částka 58 (prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020; usnesení č. 404 zrušeno usnesením č. 512)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. a Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 – Sbírka zákonů č. 154 – 155/2020, částka 57

Usnesení Vlády ČR (č. 387, 388, 393, 394) – Sbírka zákonů č. 150 – 153/2020, částka 56

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – omezení pohybu osob (od 7. 4. 2020 od 0:00 hodin do konce nouzového stavu – zrušeno 10. 4. 2020)

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (výjimky) od 7. 4. 2020 od 0:00 hodin do konce nouzového stavu; položky „hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství“ a „prodej a servis jízdních kol“ a bod I./2 od 9. 4. 2020 od 0:00 hodin

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ukončení omezení rozsahu úředních hodin kontaktních míst veřejné správy Czech POINT od 7. 4. 2020

 

 

Nařízení Vlády ČR o zákazu distribuce léčiv a Sdělení MPSV o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území ČR – Sbírka zákonů č. 146 – 147/2020, částka 54

Usnesení Vlády ČR (č. 369, 377) – Sbírka zákonů č. 144 – 145/2020, částka 53

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje 2. – 11. 4. 2020 (od 7. 4. 2020 od 0:00 hodin zrušeno)

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku a
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje (od 2. 4., 6:00 hodin zrušeno)

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – prodloužení omezení pohybu osob (od 7. 4. 2020 od 0:00 hodin zrušeno)

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO (do 11. 4. 2020 do 6:00)

 

Usnesení Vlády ČR (č. 332 – 334) – Sbírka zákonů č. 140 – 142/2020, částka 51 (usnesení č. 334 prodlouženo do 13. 4. 2020 23:59)

Sbírka zákonů č. 139/2020, částka 50 – Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Sbírka zákonů č. 133 – 137/2020, částka 48

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje od 27. 3. 2020

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nákupy senioři od 25. 3. 2020

Usnesení Vlády ČR (č. 274 – 276, 278 – 281) – Sbírka zákonů č. 122 – 128/2020 (usnesení č. 281 zrušeno usnesením č. 334; usnesení č. 274 zrušeno usnesením č. 388; usnesení č. 278 zrušeno usnesením č. 403; s účinností od 14. 5. 2020 usnesení č. 538 zrušuje část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení č. 280)

Usnesení Vlády ČR (č. 262, 264, 266 – 267) – Sbírka zákonů č. 109 – 112/2020 (bod I. usnesení č. 267 zrušuje od 14. 4. 2020 usnesením č. 387)

Usnesení Vlády ČR (č. 247 – 249), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 106 – 108/2020 (usnesení č. 249 zrušeno usnesením č. 266; č. 247 zrušeno č. 334; bod I. usnesení č. 247 zrušen usnesením č. 347)

Vláda od čtvrtka 19. 3. 2020 0:00 hodin zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

18. 3. 2020 Opatření hejtmana 03/2020 – 19. 03. 2020 od 00:00 pozbylo platnosti


Od 16. 3. 2020 platí zákaz volného pohybu osob, výjimkou jsou nezbytné cesty, zejména do zaměstnání a zpět, k obstarání základních životních potřeb jako je nákup potravin, léků, cesty do zdravotnických zařízení, pobyt v přírodě. 
Dále je nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Od 17. 3. 2020 je doporučeno osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu  mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče.

 

Krajská linka důvěry:

Možnost obrátit se na Krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, jež je schopna NONSTOP poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci na telefonním čísle 465 52 42 52, nebo na e-mailové adrese: napis@linkaduveryuo.cz. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v jakékoliv nesnadné chvíli. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

 

Nařízení Vlády a Usnesení Vlády ČR (č. 243) – Sbírka zákonů č. 104 – 105/2020

Usnesení Vlády ČR (238 – 241), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 96 – 99/2020 (usnesení č. 239 změněno usnesením č. 521)

Usnesení Vlády ČR (č. 214 – 220) – Sbírka zákonů č. 84 – 90/2020 (usnesení č. 220 zrušeno usnesením č. 404)

Nařízení Vlády ČR – Sbírka zákonů č. 83/2020

Usnesení Vlády ČR č. 211 – Sbírka zákonů č. 82/2020

 

Informace Ministerstva zemědělství

Informace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva vnitra

Nařízení a Usnesení Vlády ČR – Sbírka zákonů č. 75 – 81/2020 (usnesení č. 203 a č. 209 zrušeno usnesením č. 334; bod I. usnesení č. 207 zrušen usnesením č. 512)

 

Opatření na hraničních přechodech:

Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020 (účinnost 5. 6. 2020 v 12:00 – 30. 6. 2020 v 23:59)

Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020 (zrušeno od 5. 6. 2020 ve 12 hodin)

Změna opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (15. 5. 2020 – 13. 6. 2020)

– příloha usnesení vlády ze dne 4. 5. 2020 č. 509

Opatření obecné povahy – prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 14. května 2020 23:59 (dne 23. 4. 2020)

Opatření obecné povahy – prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. 3. 2020 do 24. dubna 2020 23:59

Opatření obecné povahy MV – aktualizováno 13. 3. OOP MV, aktualizováno 16. 3. OOP od 16. 3. 2020

Změna OOP ze dne 16. 3. 2020

Příloha OOP – aktualizována 13. 3. Příloha OOP, aktualizováno 16. 3. Příloha OOP 16. 3. 2020

Hraniční obce se státem

 

Nové webové stránky MZ ke koronaviru: web zde

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

Usnesení Vlády ČR (č. 197-201), Sbírka zákonů č. 70-74/2020, částka 31 – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR; o přijetí krizového opatření (usnesení č. 200 zrušeno usnesením č. 506; bod I./2. a 4. usnesení č. 198 zrušen usnesením č. 511)

Usnesení Vlády ČR (č. 194), Sbírka zákonů č. 69/2020, částka 30 – vyhlášení nouzového stavu

 

Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v.r.

hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

 

Informace na webu Pardubického kraje

dopis hejtmana Pk

Připomenutí základních hygienických zásad, materiály poskytnuté Pardubickým krajem:

ve formátu pdf ke stažení zde

leták z 28. 2. 2020

 

Na linku 112 NEVOLAT kvůli radám s koronavirem, nesedí tam epidemiolog!