Nouzový stav v ČR do 12. 12. 2020

Vláda prodloužila vyhlášený nouzový stav do 12. prosince 2020.

Bližší informace ZDE – usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1195

 

Od 21. 11. 2020 – Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Zdroj: Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1203, úplné znění ZDE  (vč. výjimek)

 

Zákaz volného pohybu 

od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 v době 23:00 – 04:59 a 5:00 – 22:59

Bližší informace o výjimkách v usnesení č. 1200

 

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 197:

Sbírka zákonů č. 483/2020, částka č. 197, usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 194:

Sbírka zákonů č. 471 – 478/2020, částka č. 194, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, o změně/přijetí krizových opatření č. 1195 – 1202

Usnesení vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 190:

Sbírka zákonů č. 462-465/2020, částka č. 190, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1185, 1190, 1191, 1192

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 180:

Sbírka zákonů č. 439 – 447/2020, částka č. 180, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu (č. 1108), o přijetí a změně krizových opatření (č. 1109 – 1116)

 

Důležité odkazy:

Vláda ČR aktuálně

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

vše na jednom místě: WEB VLÁDY ČR

Usnesení vlády ČR (r. 2020)

Sbírka zákonů

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
informace Hasičského záchranného sboru ČR
Podnikatelská pohotovost (rady pro podnikatele) průvodní dopis ZDE

 

ZDE leták ke stažení ve formátu pdf