Nouzový stav v ČR prodloužen do 22. 1. 2021, možnost bezplatného antigenního testování

Vláda prodloužila vyhlášený nouzový stav do 22. ledna 2021.

Bližší informace ZDE – usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1373.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 9, usnesení o krizových opatřeních ze dne 18. ledna 2021 ke stažení ZDE

(zrušuje usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, vyhlášené pod č. 596/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č. 9/2021 Sb.)

 

Od středy 16. prosince 2020 do pátku 15. ledna 2021 nabízí odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje bezplatné antigenní testování pro veřejnost.

Bližší informace ZDE: web Nemocnice Pk

Informační leták ZDE

 

Od 27. 12. 2020 dochází ke zpřísnění krizových opatření:

 

Od 21. 11. 2020 – Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Zdroj: Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1203, úplné znění ZDE  (vč. výjimek)

 

 

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21. 12. 2020 publikováno ve Sbírce zákonů, částce 237 ZDE
(vycházky uživatelů sociálních služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1341 ze dne 17. 12. 2020 publikováno ve Sbírce zákonů, částce 231 ZDE
(změny usnesení č. 1332, 1334; prodlouženo do 26. 12. 2020; změněno usnesením č. 1374)

Usnesení vlády ČR (č. 1325, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336) ze dne 14. 12. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 220 ZDE:
(usnesení č. 1332, 1334, 1335 prodlouženo do 26. 12. 2020; usnesení č. 1332 a 1334 změněno usnesením č. 1374)

 

Usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 ZDE (prodlužuje usnesení č. 1202, 1263, 1264, 1290 do 23. 12. 2020; mění usnesení č. 1290; prodlouženo do 10. 01. 2021)

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020
č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
V bodě II. má bod 2 správně znít:
„2. v bodě II.11 písmeno e) zní:
„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě
prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko),“,“.

Usnesení vlády ČR č. 1290 ze dne 07. 12. 2020 ZDE (prodlouženo do 23. 12. 2020; zrušeno usnesením č. 1332 ze dne 14. 12. 2020)

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 204:

Sbírka zákonů č. 498-500/2020, částka č. 204, usnesení vlády ČR č. 1262, 1263, 1264 o přijetí krizového opatření (usnesení č. 1262 zrušeno usnesením č. 1290; usnesení č. 1264 prodlouženo do 10. 01. 2021; usnesení č. 1263 zrušeno od 21. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 197:

Sbírka zákonů č. 483/2020, částka č. 197, usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření (zrušeno usnesením č. 1336 od 16. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 194:

Sbírka zákonů č. 471 – 478/2020, částka č. 194, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, o změně/přijetí krizových opatření č. 1195 – 1202

(usnesení vlády č. 1200 a 1201 zrušeno usnesením č. 1262 s účinností od 3. 12. 2020; usnesení č. 1199 zrušeno usnesením č. 1263 s účinností od 7. 12. 2020; usnesení č. 1115 ve znění usn. č. 1196 zrušeno usnesením č. 1264; usnesení č. 1202 prodlouženo do 26. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 190:

Sbírka zákonů č. 462-465/2020, částka č. 190, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1185, 1190, 1191, 1192

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 180:

Sbírka zákonů č. 439 – 447/2020, částka č. 180, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu (č. 1108), o přijetí a změně krizových opatření (č. 1109 – 1116) (usnesení č. 1112, 1113, 1115, 1116 zrušeno)

 

Důležité odkazy:

Vláda ČR aktuálně

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

vše na jednom místě: WEB VLÁDY ČR

Usnesení vlády ČR (r. 2020)

Sbírka zákonů

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
informace Hasičského záchranného sboru ČR
Podnikatelská pohotovost (rady pro podnikatele) průvodní dopis ZDE

 

ZDE leták ke stažení ve formátu pdf