Tříkrálová sbírka v Mateřově

Vážení spoluobčané,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci koledníci Tříkrálové sbírky do ulic a obcí nevyjdou. Přispět do Tříkrálové sbírky lze prostřednictvím ONLINE koledy na www.trikralovasbirka.cz či osobně do 24. ledna na Obecním úřadě:

středa 13. 1. od 17 do 18 hodin,

čtvrtek 14. 1. od 13 do 14 hodin,

pondělí 18. 1. od 10 do 11 hodin,

středa 20. 1. od 10 do 11 hodin a od 17 do 18 hodin.

Oblastní charita Pardubice letošní výtěžek Tříkrálové sbírky použije zejména na podporu paliativní ambulance, která je součástí domácí hospicové péče a k rozšíření pečovatelské služby a služeb pro rodiny s dětmi. Další prostředky mohou být použity na přímou pomoc lidem v nouzi, řešení mimořádných situací či humanitární projekty v Indii.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice: „Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice dál vyrážejí do „terénu“ a pokračují v pomoci potřebným a doufáme v pomoc veřejnosti i v této náročné době. Také díky darům do tříkrálových pokladniček se nám dařilo rozšiřovat naše služby a poskytovat je na profesionální úrovni. Dnes více než jindy potřebujeme tuto pomoc a děkujeme panu místostarostovi za umístění pokladničky a všem dárcům za podporu naší práce.“

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24 ledna 2021. Podpořit služby Oblastní charity Pardubice můžete také darem na sbírkový účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. Více také na https://pardubice.charita.cz/tks/. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

(Použité odkazy v textu: https://hospicpardubice.cz/, https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/)

Děkujeme za Vaši štědrost i v této náročné době.

 

Leták ve formátu pdf ke stažení zde.