POPLATKY NA ROK 2021 (splatnost do 31. 3.)

Poplatky na rok 2021 (splatnost do 31. 3. 2021) posílejte bankovním převodem (VS je číslo popisné) na účet 107-675710297/0100. Při platbě více poplatků najednou rozepište do zprávy pro příjemce, příp. zašlete na email obecmaterov (zavináč) seznam.cz. V hotovosti lze platit na obecním úřadě ve středu 17 – 18 hodin.

Odvoz komunálního odpadu: Kč 600,-/rok
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) za rodinný dům, byt, ve kterých není nikdo přihlášen.
Od poplatku se osvobozují nad rámec zákona (po splnění ohlašovací povinnosti): děti rok nar. 2016 – 2021; poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce; poplatník za druhý dům ve svém vlastnictví, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba.

Poplatek ze psa (staršího 3 měsíců): 1. pes Kč 50,-, každý další Kč 100,- (za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let Kč 80,-).

Pronájem sálu Obecního domu U Lípy: dospělí 500 Kč/osoba/kal. rok, rodina 700 Kč/kal. rok, jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Pronájem multifunkčního hřiště: dospělí 200 Kč/osoba/kalendářní rok, rodina 300 Kč/kalendářní rok, jednorázové vstupné 100 Kč/hodinu. Nutná rezervace předem.

Složenky nerozesíláme, v případě nejasné částky při platbě bankovním převodem pište předem na obecmaterov (zavináč) seznam.cz.

V roce 2020 obec na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybrala 405 tisíc Kč, od EKO-KOMu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dostala 122 tisíc Kč a svozovým společnostem zaplatila 1,1 mil. Kč.

 

ÚPLNÁ ZNĚNÍ:

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPříloha č. 2 ze dne 31. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Ceník a provozní řád multifunkčního hřiště

Ceník a provozní řád sálu Obecního domu U lípy

 

Jak správně třídit?

Svoz odpadu ve Starém Mateřově (ke stažení ve formátu pdf)

Bližší informace zde.