Likvidace bioodpadů

Vážení spoluobčané,

v souvislostí se změnou umístění kontejnerů na BIO odpad probíhá testování zařízení na štěpkování větví. Prosíme Vás tedy o následující spolupráci:

– Odkládejte bioodpad dle označení na kontejneru.

– Větve odkládejte mimo kontejner, a to v jednom směru uložení.

– Větve řežte/stříhejte tak, aby místo rozvětvení bylo do 10 cm šíře.

MAX 10 cm

 

Předem děkuji za spolupráci

S úctou

Václav Levinský

starosta obce

 

Vážení spoluobčané,

protože vnímáme neutěšenou situaci týkající se likvidace bioodpadů, zejména větví, rozhodli jsme se k sezónnímu přesunutí místa shromažďování větví a jejich následné likvidace. Aktuálně bylo místo pro ukládání větví přesunuto do areálu sportovního klubu (vlevo od vjezdu).

Prosíme Vás tímto o odkládání větví v tomto prostoru, kde bude snazší manipulace s materiálem, stejně jako i vyšší bezpečnost pohybu dopravních prostředků. Konečná likvidace větví bude provedená štěpkováním a vzniklý štěpek bude následně použit v rámci obce. Tuto změnu  vnímáme jako dočasnou a to pouze na jarní období se zvýšenou péčí o zahrady a tedy i dobu se zvýšenou potřebou likvidace bioodpadu.

Pevně věříme, že tato změna přispěje k lepšímu životu v obci.