Ukončení fungování obecního internetu

Vážení spoluobčané,

vzhledem k Vašim dotazům a snaze transparentně informovat o aktuálních tématech, bych rád shrnul oblast fungování obecní internetové sítě. Myšlenka poskytnout obyvatelům připojení k internetu v dobách velmi omezené dostupnosti poskytovatelů v rámci katastru Starého Mateřova byla jistě správná, a i vzhledem k počtu uživatelů ekonomicky obhajitelná. Dnešní stav věcí však již postrádá původní záměr internetu pro všechny a stal se šedou praxí v obci. Šedou z toho pohledu, že servisní zajištění není podpořeno žádnou písemnou smlouvou stanovující podmínky, stejně jako i příležitost připojení všech občanů není zaručena.

Podíváme-li se na finanční stránku věci v hrubých číslech, jsou náklady spojené s obecní sítí tvořeny náklady za poskytování služby společností EDERA 15 tis. Kč/rok; platba za poskytnutí elektrické energie občany na jejichž nemovitostech jsou umístěna zařízení sítě 5 tis. Kč/rok; správa sítě 45 tis. Kč/rok. V sumě tedy vynakládá obec +/- 60 tis. Kč/rok za připojení 44 účastníků, z nichž někteří jsou podnikatelskými subjekty a někteří nejsou ani obyvateli s trvalým pobytem ve Starém Mateřově. Shrneme-li další argumenty jimiž jsou stálý pokles uživatelů, technická zastaralost zařízení a zmiňovanou ekonomickou stránku, je nasnadě jednomyslné rozhodnutí zastupitelů učiněné na veřejném zastupitelstvu 3.3.2021 o ukončení podpory této sítě k 30.6.2021. Termín ukončení byl stanoven s ohledem na probíhající online výuku, přičemž správce sítě měl o situaci všechny účastníky s předstihem informovat.

Finanční prostředky z ukončení podpory této sítě umožní zachování jednoho spoje autobusu MHD č.24 pro všechny občany na celý rok, což je z pohledu obce smysluplnější využití finančních prostředků než podpora omezené skupiny účastníků. Samozřejmě je přislíbena podpora společnosti EDERA při přechodu účastníků do její zákaznické základny, a to v podobě 3měsíčního užívání připojení zdarma.

Pokud postrádáte nějaké informace či máte nějaké připomínky neváhejte se na mne obrátit.

S úctou

Václav Levinský

starosta obce