Nouzový stav v ČR prodloužen do 11. 4. 2021

Vyhlášený nouzový stav v ČR 27. 2. 2021 – 28. 3. 2021 byl usnesením vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do 11. dubna 2021

Opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti.

Úplné znění usnesení č. 314 ve formátu pdf ZDE

 

Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 prodlužují vyhlášená opatření do 28. března 2021

Sbírka zákonů ČR, částka 51 ze dne 18. března 2021

Od pondělí 22. března 2021 bude možné chodit na vycházky a sportovat i mimo katastr obce, avšak stále v rámci jednoho okresu.

 

Poradna pro rodinu Pk od 22. 3. 2021 zřizuje krizové telefonické linky, které slouží jako psychologická pomoc občanům Pardubického kraje, kteří řeší psychické a vztahové problémy v souvislosti s pandemií Covid-19:

Dne 26. 2. 2021 vláda vyhlásila nový nouzový stav na 30 dnů od 27. února 2021.

Výsledky jednání vlády ZDE.

Omezení volného pohybu osob 1. – 21. 3. 2021 – usnesení č. 216 ke stažení ZDE

Odpovědi na časté dotazy k pohybu mezi okresy na webu MV ČR ZDE a nově zde: https://okresy.mvcr.cz/

Ochranné prostředky dýchacích cest – mimořádné opatření MZ ČR ke stažení ZDE

 

 

Úplná znění ve Sbírce zákonů ČR – odkaz na web ZDE

 

Dne 14. 2. 2021 vláda schválila nouzový stav do 28. února 2021.

Výsledky mimořádného jednání vlády ZDE.

Sbírka zákonů ČR, částka 28 ze dne 14. února 2021

 

Aktuální mimořádná opatření ze dne 22. 2. 2021

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání ke stažení ZDE

Nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání ke stažení ZDE

Od 25. 2. 2021 do odvolání povinně

1. respirátor nebo zdravotnická obličejová maska
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. respirátor nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) …. y) KOMPLETNÍ ZNĚNÍ V MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ ZDE

4. V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

 

 

Dne 22. 1. 2021 vláda prodloužila vyhlášený nouzový stav do 14. února 2021.

Usnesení z jednání vlády budou k dispozici na webu ZDE

Bližší informace ZDE – usnesení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021 č. 55

 

Sbírka zákonů ČR, částka 26, usnesení o přijetí krizového opatření ze dne 11. února 2021 ke stažení ZDE

(omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění)

Sbírka zákonů ČR, částka 22, usnesení o změně krizového opatření ze dne 8. února 2021 ke stažení ZDE

Sbírka zákonů ČR, částka 16, usnesení o krizových opatřeních ze dne 28. ledna 2021 ke stažení ZDE

 

Od středy 16. prosince 2020 DO ODVOLÁNÍ nabízí odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje bezplatné antigenní testování pro veřejnost.

Bližší informace ZDE: web Nemocnice Pk

Informační leták ZDE

 

 

Vláda prodloužila vyhlášený nouzový stav do 22. ledna 2021.

Bližší informace ZDE – usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1373.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 9, usnesení o krizových opatřeních ze dne 18. ledna 2021 ke stažení ZDE

(zrušuje usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, vyhlášené pod č. 596/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č. 9/2021 Sb.)

 

Od 27. 12. 2020 dochází ke zpřísnění krizových opatření:

 

Od 21. 11. 2020 – Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Zdroj: Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1203, úplné znění ZDE  (vč. výjimek)

 

 

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21. 12. 2020 publikováno ve Sbírce zákonů, částce 237 ZDE
(vycházky uživatelů sociálních služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1341 ze dne 17. 12. 2020 publikováno ve Sbírce zákonů, částce 231 ZDE
(změny usnesení č. 1332, 1334; prodlouženo do 26. 12. 2020; změněno usnesením č. 1374)

Usnesení vlády ČR (č. 1325, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336) ze dne 14. 12. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 220 ZDE:
(usnesení č. 1332, 1334, 1335 prodlouženo do 26. 12. 2020; usnesení č. 1332 a 1334 změněno usnesením č. 1374)

 

Usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 ZDE (prodlužuje usnesení č. 1202, 1263, 1264, 1290 do 23. 12. 2020; mění usnesení č. 1290; prodlouženo do 10. 01. 2021)

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020
č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
V bodě II. má bod 2 správně znít:
„2. v bodě II.11 písmeno e) zní:
„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě
prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko),“,“.

Usnesení vlády ČR č. 1290 ze dne 07. 12. 2020 ZDE (prodlouženo do 23. 12. 2020; zrušeno usnesením č. 1332 ze dne 14. 12. 2020)

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 204:

Sbírka zákonů č. 498-500/2020, částka č. 204, usnesení vlády ČR č. 1262, 1263, 1264 o přijetí krizového opatření (usnesení č. 1262 zrušeno usnesením č. 1290; usnesení č. 1264 prodlouženo do 10. 01. 2021; usnesení č. 1263 zrušeno od 21. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 197:

Sbírka zákonů č. 483/2020, částka č. 197, usnesení vlády ČR č. 1226 o změně krizových opatření (zrušeno usnesením č. 1336 od 16. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 194:

Sbírka zákonů č. 471 – 478/2020, částka č. 194, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, o změně/přijetí krizových opatření č. 1195 – 1202

(usnesení vlády č. 1200 a 1201 zrušeno usnesením č. 1262 s účinností od 3. 12. 2020; usnesení č. 1199 zrušeno usnesením č. 1263 s účinností od 7. 12. 2020; usnesení č. 1115 ve znění usn. č. 1196 zrušeno usnesením č. 1264; usnesení č. 1202 prodlouženo do 26. 12. 2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 190:

Sbírka zákonů č. 462-465/2020, částka č. 190, usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1185, 1190, 1191, 1192

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 publikovány ve Sbírce zákonů, částce 180:

Sbírka zákonů č. 439 – 447/2020, částka č. 180, usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu (č. 1108), o přijetí a změně krizových opatření (č. 1109 – 1116) (usnesení č. 1112, 1113, 1115, 1116 zrušeno)

 

Důležité odkazy:

Vláda ČR aktuálně

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

vše na jednom místě: WEB VLÁDY ČR

Usnesení vlády ČR (r. 2020)

Sbírka zákonů

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
informace Hasičského záchranného sboru ČR
Podnikatelská pohotovost (rady pro podnikatele) průvodní dopis ZDE

 

ZDE leták ke stažení ve formátu pdf