Novinka – obecní rozhlas

Vážení spoluobčané, nově si můžete poslechnout i zpětně hlášení obecního rozhlasu na uvedeném odkaze Starý Mateřov (vmflorian.sk)