Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vážení spoluobčané,

 

společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,  vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m.

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví naleznete na internetových stránkách Bezpečné provádění ořezu | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Podrobné informace naleznete také v přiloženém letáku společnosti ČEZ DIstribuce, a.s.