BUĎME K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ

BUĎME K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při zajištění bezpečnějšího Starého Mateřova. Prosba se týká zejména silničního provozu a to zejména dodržování rychlostních limitů a parkování na chodnících v katastru naší obce.

Již několikrát bylo dodržování nejvyšší povolené rychlost akcentováno na veřejných zastupitelstvech a to zejména v obytných zónách. Připomínáme, že v obytných zónách mají přednost chodci a nejvyšší povolená rychlost je 20 km/h. Prosím mějte na paměti, že je čas prázdnin a výskyt hrajících se dětí je v těchto oblastech velmi častý. Rovněž apelujeme na řidiče elektrických koloběžek, kol a čtyřkolek – buďte ohleduplní k ostatním!

Dále prosíme o zachování volného chodníku pro pěší občany, zejména na hlavní průjezdné komunikaci. Je více než nutné umožnit projít chodcům z jednoho konce obce na druhý aniž by museli vstoupit do vozovky mimo přechod pro chodce. Rozumíme názorům všech dotčených stran, nicméně buďme k sobě ohleduplní zejména k maminkám s kočárky a k našim nejmladším!

S vědomím sousedské sounáležitosti Vás ještě jednou prosíme o ohleduplnost k ostatním. Nechceme jít cestou represe a proto volíme tuto cestu prosby.

S úctou Vaši zastupitelé