Příručka pro občany – Jak správně topit a ušetřit

Vážení spoluobčané,

z důvodu blížícího se data 1. 9. 2022, se kterým je spojena účinnost zákazu provozu spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW, které nesplňují emisní požadavky na kotle III. a vyšší třídy bychom Vás rádi informovali o vydání příručky „Jak správně topit a ušetřit“, která je ekonomickým a ekologickým průvodcem pro domácnosti využívající k vytápění spalovací stacionární zdroje na pevná paliva. Tuto příručku vydalo Ministerstvo životního prostředí a je Vám k dispozici k zapůjčení a prostudování na obecním úřadě po předchozí domluvě na tel.č. 724 186 251.

Zároveň je Vám tato příručka k dispozici i v elektronické podobě:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jak spravne topit_web_final.pdf