Nalezeny klíče

Vážení spoluobčané,

na obecním úřadě jsou uloženy nalezené klíče.