Pozvánka na vystoupení dětí MŠ – „Přání pro maminku“