Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz příloha zde

Dne 29. 4. 2022 ČSÚ zveřejnil definitivní údaje o počtu obyvatel k 31. 12. 2021, resp. k 1. 1. 2022 v podrobném územním členění.
Údaje o počtu obyvatel jsou navázány na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Demografické údaje najdete pod následujícími odkazy:
Počet obyvatel v obcích Pardubického kraje k 1. 1. 2022
Obyvatelstvo v obcích Pardubického kraje podle pětiletých věkových skupin k 31.12.2021
Obyvatelstvo vybraných měst Pardubického kraje podle jednoletých věkových skupin k 31.12.2021
Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2021
Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2022 (datová publikace s daty za všechny obce ČR)
Věkové složení obyvatelstva 2021 (datová publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy – jednoletky)
Další údaje o stavu a pohybu obyvatel v roce 2021 (data ve Veřejné databázi ČSÚ – postupně aktualizováno)
 
 
Komentáře na aktuální témata v kraji
(chov a porážky hospodářských zvířat, kriminalita, nezaměstnanost, intenzita silniční dopravy)
Statistický bulletin Pardubického kraje s daty za 1. až 4. čtvrtletí 2021
Kapacity a návštěvnost (revidované údaje) hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2021