Termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vážení spoluobčané,

připomínáme Vám, kteří jste ještě neuhradili místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – „poplatek za svoz odpadu“, že již vypršel termín jeho splatnosti, který byl stanoven do 30. března 2022.

Prosíme o jeho uhrazení v co nejkratší době převodem na bankovní účet 107 – 675710297 / 0100 (jako VS uveďte prosím číslo popisné a do poznámky jména osob, za které zasíláte úhradu), příp. v hotovosti v době úředních hodin – středa 17-18 hodin na obecním úřadě Starý Mateřov, příp. po předchozí tel. domluvě na tel. č. 724 186 251

Jeho výše činí pro letošní rok 2022  – 700,-Kč na osobu

Děkujeme za součinnost