Upozornění na omezení průchodu

Vážení spoluobčané,

 

upozorňujeme na omezení průchodu pro pěší z lokality u hřiště na náves (mezi č.p. 229 a 290) z důvodu úpravy povrchu pěšiny, viz nákres