Nová zpráva na úřední desce – Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – pronájem prostor sloužících k podnikání – občerstvení ve sportovním areálu v obci Starý Mateřov

Dne 13.5.2022 byla zveřejněna nová zpráva na úřední desce – odkaz:

záměr obce pronájem občerstvení ve sportovním areálu