Vítání občánků 8.října 2022

 

Vážení rodiče,

obec Starý Mateřov ve spolupráci s Mateřskou školou Starý Mateřov připravuje

přivítání nových, malých občánků. Termín konání akce bude 08.10.2022.

V případě, že máte o přivítání Vašeho děťátka zájem, prosíme Vás, abyste se

přihlásili na Obecním úřadě a to tak, že vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručíte

osobně nebo do schránky na obecní úřad, příp. zašlete e-mailem na adresu obec@starymaterov.cz

Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo si ji můžete osobně vyzvednout na obecním úřadě.

Vítání občánků se mohou účastnit děti ve věku 0-2 roky, které mají v době podání žádosti trvalý pobyt ve Starém Mateřově.

Potvrzení termínu a další podrobnosti k vítání občánků budou rodiče,

kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů se můžete kontaktovat paní Hanu Hanzlovou na tel. č. 724 186 251

Prosíme o doručení přihlášek do 25. září 2022