MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení spoluobčané,

s radostí Vás chceme informovat, že byla s úspěchem zakončena snaha o zvýšení kapacity naší mateřské školy. Zápisem do registru školských zařízení byla naší školce přiznána nová kapacita 50 dětí, což je dvojnásobek původního počtu. Těší nás, že jsme veškeré práce a administrativní procedury zvládli ještě před začátkem školního roku. Po uzavření právě probíhajícího dodatečného zápisu budeme moci 1. září 2022 přivítat další děti v nové třídě.

Chceme touto cestou poděkovat za úsilí a odvedenou práci celému kolektivu mateřské školy, stejně jako i všem dobrým lidem, kteří se podíleli na zdárném ukončení tohoto projektu . Zvláštní poděkování si zaslouží paní ředitelka Morávková za zajištění všech administrativních procesů umožňujících mimořádný zápis a nástup našich malých mateřováků do nové třídy.

Pokud si chcete na vlastní oči prohlédnout výsledek tohoto projektu, jste tímto zváni k prohlídce mateřské školky, jenž se uskuteční v rámci nedělního programu mateřovského posvícení. Těšíme se na Vás.

S úctou zastupitelé