Reakce zastupitelů

Vážení spoluobčané,

V rámci volební kampaně rezonují otázky týkající se koupě pozemků za mateřskou školou. Proto jsme se rozhodli ještě jednou uvést důvody, proč jsme tyto pozemky koupili a uvést tak spekulace na pravou míru:

1) Ochrana stávajícího pozemku mateřské školy proti zneužití věcného břemene jízdy a chůze ve prospěch zakoupených parcel – nechtěli jsme, aby přes areál mateřské školy byla realizována doprava novým vlastníkem pozemků, která by zcela jistě rušila vzdělávání a ohrožovala bezpečnost dětí.

2) Zajištění propojení centra obce, biokoridoru a lokality DOMEC pro pěší – přes zakoupené parcely vede spojnice mezi centrem obce, biokoridorem potažmo lokalitou DOMEC. Chtěli jsme tuto možnost pohybu pěších zachovat i do budoucna. Je třeba zmínit, že mostek přes potok „u daňků“je příslušenstvím zakoupené lokality. Kdyby byl pozemek odkoupen jinou fyzickou osobou, s velmi velkou pravděpodobností by byl pohyb pěších znemožněn.

3) Prostor pro rozvoj mateřské školy – pozemky těsně sousedící s mateřskou školou chceme použít pro její další rozvoj. V krátkodobém hledisku pro rozšíření zahrady (přírodní zahrady) a dle potřeb i pro případnou dostavbu třetí třídy mateřské školy, o které reálně, vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v obci, v budoucnu uvažujeme

4) Rodinné stříbro v centru obce – v okolí rybníčku probíhal v historii čilý společenský život, který bychom chtěli do této lokality navrátit. Stejně tak jej chceme využít pro zadržování vody v krajině a vytvořit příznivější klima v obci v podobě odpočinkové zóny.

5) Stavební parcely – je pravdou, že v katastru nemovitostí v zakoupené lokalitě figuruje jen jedna stavba – chaloupka, jenž je středobodem lokality. To ale není překážkou pro možnou další výstavbu, jelikož schválený územní plán obce celou lokalitu zahrnuje do oblasti s možnou bytovou výstavbou. Z tohoto důvodu jsou v rámci zpracované územní studie v severní části plánovány stavební parcely. Tato skutečnost však neznamená, že výstavbu musí realizovat obec. Ta může tyto pozemky dále prodat či směnit za pozemky pro obec výhodnější.

6) Cena – někomu se může zdát adekvátní a někomu příliš nízká či naopak vysoká. Záleží však na úhlu pohledu a vnímání výhod či nedostatků dané lokality, která má v budoucnu zcela jistě svůj potenciál. Obecně lze říct, že investování do nemovitostí je jednou s nejbezpečnějších investic. Cena nemovitého majetku, obzvlášť pozemků, určitě nebude v budoucnu klesat. Nám se investovaná částka zdála přiměřená a z pohledu možných rizik bezpečná.

7) Podmínky koupě – vlastní způsob koupě byl z našeho pohledu proveden standardním a zákonným způsobem. Fakt, že jsme využili příležitost „neveřejné“ nabídky nám naopak umožnil nakoupit za nižší cenu, než by byla v případě veřejné nabídky, kde by soutěžilo více subjektů o takto lukrativní pozemek. Obec byla již delší dobu s prodávajícím v kontaktu a nabídla možnost rychlého a bezpečného obchodu, jelikož měla předjednán úvěrový rámec za výhodnějších podmínek, než byly aktuálně (v době koupě) dostupné na trhu.

Popravdě nás mrzí, že snaha celého zastupitelstva o zajištění prospěchu Starého Mateřova je v rámci současné předvolební kampaně jedné ze stran zneužívána k šíření pomluv aktivních zastupitelů. Lídři této kandidátky obviňují současné zastupitele za jejich zády z korupce a přijímání úplatků. Tuto

nehoráznou lež důrazně odmítáme a jsme připraveni prokázat veškeré naše příjmy v době našeho působení v zastupitelstvu. Myslíme si, že korektní volební kampaň všech subjektů by měla vést k budoucí spolupráci v rámci nového zastupitelstva. Je totiž velice pravděpodobné, že se po volbách zástupci všech uskupení, ať již v jakémkoliv počtu, sejdou v obecním zastupitelstvu a budou tvořit budoucnost Starého Mateřova společně.

S úctou ještě stále Vaši zastupitelé