Oznámení výcviku ve dnech 29.9. – 30.9.2022

Správa letiště Pardubice oznamuje, že ve dnech 29.9. – 30.9. 2022 bude v prostoru rozptylu Mateřov probíhat vojenský výcvik.

Z uvedeného prostoru bude možno zaznamenat hluk způsobený střelbou a dýmové efekty.

Výcvik bude probíhat za přísného dodržení bezpečnostních pravidel.

 

npor. Mgr. Iva Machová

Tisková a informační důstojnice

Správa letiště Pardubice