Podpora sdružení, spolků a zájmových uskupení obce Starý Mateřov

Vážení spoluobčané,

jelikož nastal čas tvorby obecního rozpočtu pro rok 2023 a neradi bychom v rámci jeho příprav opomněli některou skupinu občanů podílejících se na veřejném životě Starého Mateřova. Prosíme tímto jednotlivé subjekty o sdílení plánovaných aktivit společně s očekávanou finanční či jinou podporou obce, tak abychom je mohli zohlednit v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol roku 2023.

Vaše návrhy prosím zašlete nejlépe elektronickou poštou na e-mailovou adresu obec@starymaterov.cz a to do 26.10.2022.

Děkujeme