PRODEJ VYTĚŽENÉHO DŘEVA V RÁMCI BEZPEČNOSTNÍHO KÁCENÍ STROMŮ V OBCI

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dotazům na téma možného odprodeje dřeva v rámci bezpečnostního kácení stromů v obci Vás tímto informujeme, že na základě rozhodnutí zastupitelů bude veškerá dřevní hmota (vyjma malé části určené pro potřebu obce a mateřské školy) prodána jako celek nejvyšší nabídce, kterou obdrží obecní úřad. Finanční výnos pak bude použit na pokrytí nákladů spojených s bezpečnostním kácením a novou výsadbou, která je plánována na měsíc březen.