Informace o odpadovém hospodářství

Vážení spoluobčané,

dovolte nám Vás informovat o množství vyprodukovaných komunálních odpadů za rok 2022.

V prosinci jsme bohužel překročili roční limit množství odpadů, na které se v kalendářním roce 2022 vztahuje výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku podle § 157 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. (viz přiložený graf)

Na základě této výjimky byl od počátku roku 2022 obci fakturován dílčí základ poplatku za ukládání komunálního odpadu ve výši 500 Kč/t. Za měsíc prosinec jsme museli již část předaného komunálního odpadu dofakturovat s dílčím základem poplatku ve výši 900 Kč/t. Celkový přehled jednotlivých vyprodukovaných odpadů za rok 2021 naleznete v příloze zde . Rok 2022 bude zpracován během prvního pololetí 2023.

Pro rok 2023 je zákonem o odpadech dána výjimka na 0,18 t odpadu na jednoho obyvatele obce. Po překročení limitu za ukládaný odpad v roce 2023, bude vyšší sazba poplatku ve výši 1 000 Kč/t.