Poděkování občanům

Vážení spoluobčané,

rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům třídícím odpady dle platné legislativy a informovali Vás o výsledcích v této oblasti za období 01. 10. – 31. 12. 2022.

Na základě množství vytříděných využitelných odpadů jsme v rámci systému EKO-KOM obdrželi kvartální odměnu ve výši 48 731,17 Kč.

Detailní rozpis odměny za jednotlivé druhy odpadů naleznete v příloze zde

Vaši zastupitelé