Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané,

 

sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz příloha zde

 

Komentáře na aktuální témata v kraji (ceny nemovitostí, nezaměstnanost, cestovní ruch, výzkum a vývoj a ICT, dopravní nehody, bytová výstavba, životní podmínky domácností)
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
Kraje České republiky 2021 (datová publikace ve Veřejné databázi ČSÚ)
Demografická příručka 2021 (datová publikace s daty i za kraje a okresy)
Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích – pololetní data
Nové číslo časopisu Statistika a My (téma Inovace ve statistice)

PŘIPRAVUJEME: Komentář ke mzdám v kraji za rok 2022 (zveřejníme 6. 3. 2023), komentář k počtu a pohybu obyvatel v kraji za rok 2022 (zveřejníme 21. 3. 2023).

                 www.pardubice.czso.cz

                 www.czso.cz