ROZŠÍŘENÍ LINKY MHD č. 24 – anketa

Vážení spoluobčané,

i přes složitou situaci v oblasti MHD a DP Pardubice se nám podařilo vyjednat možnost rozšířit linku MHD číslo 24 o další párový spoj v pozdních odpoledních hodinách. Abychom plně využili tuto příležitost ku prospěchu maximálního počtu občanů,  prosíme Vás o sdílení Vašeho názoru prostřednictvím přiložené ankety (pro její vyplnění klikněte na  odkaz na konci zprávy). Jedná se o spoj Pardubice – Starý Mateřov a zpět ve školní dny. Přidání spoje je zvažováno od května 2023. Časy odjezdu autobusů jsou v tuto chvíli orientační. Průzkum bude ukončen 26.3.2023 a o jeho výsledcích Vás budeme informovat.

Předem děkujeme za čas věnovaný této anketě

 

Formulář ankety: https://www.click4survey.cz/s4/54842/877b00cd