Zápis dětí do ZŠ

Pro děti s trvalým pobytem Starý Mateřov je spádovou základní školou ZŠ Štefánikova, Pardubice.

Samozřejmě můžete podávat přihlášky i do jiných škol, dle Vašich preferencí.

Od 20. 3. 2023 bude otevřena aplikace zapisyzs.pardubice.eu, kde si rodiče mohou vygenerovat žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost následně vytisknou a donesou do vybrané ZŠ ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2023 mezi 13:00 a 18:00.