Výsadba nových LIP ve Starém Mateřově

Vážení spoluobčané

s potěšením Vás informujeme, že dnes na místa pokácených lip a na další lokality v obci vracíme nové stromy. Výsadba je financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR konkrétně z dotačního titulu NPŽP 4/2021. Celková dotace je ve výši bezmála 175 tis. Kč a pokryje výsadbu 28 stromů. Většina sazenic je druhu lípa velkolistá nebo lípa srdčitá „Rancho“ doplněná o jednu vrbu bílou u rybníka. Všechny stromy jsou opatřeny oporou proti větru, ochranou kmene a závlahovým vakem. Obec se bude na výsadbě podílet pouze náklady na následnou a rozvojovou péči v období následujících třech let ve výši 39tis. Kč.

Těšíme se až se zazelenají