Ochrana přírody

Vážení spoluobčané,

v těchto měsících nastává období, kdy většina druhů volně žijící zvěře klade svá mláďata

a nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči,

ochranu a klid. Proto je potřeba si uvědomit, že ve volné přírodě nejsme sami. Je nutné,

pohybovat se po vyhrazených cestách a nepouštět své čtyřnohé kamarády volně na pole,

nebo do lesa.

Pokud se setkáme s mládětem, hlavně na něj nesaháme a nesnažíme se jej zachraňovat.

To mládě není opuštěné, jak by se zdálo, ale matka si ho najde a nakrmí.

V tomto příspěvku, bych chtěl upozornit, že není možné vytváření nelegálních cyklistických,

nebo motorkářských okruhů v lese a na poli.

Závěrem, chci poděkovat Vám všem, kteří tato pravidla dodržujete.

Děkuji za pochopení a s přáním krásných zážitků v přírodě:

                                                  František Beran za Myslivecký spolek Dubany