Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz příloha zde

 

Další zajímavé informace naleznete v následujících článcích:

Dne 23. 5. 2023 ČSÚ zveřejnil definitivní údaje o počtu obyvatel k 31. 12. 2022, resp. k 1. 1. 2023 v podrobném územním členění. Údaje zahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (splňující statistickou definici obyvatelstva).

Demografické údaje najdete pod následujícími odkazy:

Počet obyvatel v obcích Pardubického kraje k 1. 1. 2023

Obyvatelstvo v obcích Pardubického kraje podle pětiletých věkových skupin k 31.12.2022

Obyvatelstvo vybraných měst Pardubického kraje podle jednoletých věkových skupin k 31.12.2022

https://www.czso.cz/csu/xe/mesta_a_obce

Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2022

https://www.czso.cz/csu/xe/kraj

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2023 (datová publikace s daty za všechny obce ČR)

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023

Věkové složení obyvatelstva 2022 (datová publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy – jednoletky)

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2022

Další údaje o stavu a pohybu obyvatel v roce 2022 (data ve Veřejné databázi ČSÚ – postupně aktualizováno)

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33155

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33156

Databáze demografických údajů za obce ČR

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Komentáře na aktuální témata v kraji

(v květnu byla věnována pozornost tématům cestovního ruchu a nezaměstnanosti)

https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

Struktura mezd zaměstnanců 2022 (publikace s daty o mediánu mezd, průměrných mzdách podle pohlaví, podle zaměstnání)

https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2022

Studenti a absolventi vysokých škol v ČR 2001-2021 (publikace a tisková zpráva ústředí ČSÚ)

https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-v-ceske-republice-gr402tsw19

Ve Veřejné databázi ČSÚ byly zveřejněny údaje o kapacitách a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za rok 2022 za menší územní celky

(např. okresy, správní obvody ORP, turistické oblasti, obce).

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31742

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31743

Satelitní účet cestovního ruchu (např. zaměstnaní v cestovním ruchu podle krajů – rok 2021)

https://www.czso.cz/csu/czso/rtsa_cr

 

PŘIPRAVUJEME:

Dne 5. 6. 2023 zveřejníme komentář na téma Mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2023.

Dne 11. 6. 2023 zveřejníme komentář na téma Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2023.

 

 

www.pardubice.czso.cz

www.czso.cz