Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz infolist8_2023

 

Komentáře na aktuální témata v kraji

(v srpnu byla věnována pozornost následujícím tématům: cestovní ruch, nezaměstnanost, obyvatelstvo, požáry, bytová výstavba, stavební povolení v kraji)

https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

 

Byly aktualizovány charakteristiky okresů a správních obvodů ORP Pardubického kraje:

https://www.czso.cz/csu/xe/charakteristiky-okresu-pardubickeho-kraje

https://www.czso.cz/csu/xe/charakteristiky_spravnich_obvodu_obci_s_rozsirenou_pusobnosti_-so_orp-_pardubickeho_kraje

 

Demografická ročenka krajů – 2013 až 2022 (datová publikace)

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-kraju-kp24htasfe

 

Demografická ročenka měst – 2013 až 2022 (datová publikace)

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-mest-4gntna6drh

 

Aktualizovány údaje v odkazu Kraj očima statistiky

https://www.czso.cz/csu/xe/kraj-ocima-statistiky

 

PŘIPRAVUJEME:

– Dne 4. 9. 2023 zveřejníme aktuální údaje (včetně stručného komentáře) ke mzdám v ČR a krajích za 1. až 2. čtvrtletí 2023

– Dne 11. 9. 2023 zveřejníme aktuální údaje (včetně stručného komentáře) ke stavu a pohybu obyvatelstva v ČR, krajích a okresech za 1. až 2. čtvrtletí 2023

www.pardubice.czso.cz

www.czso.cz