Vítání občánků 26.10.2023

Vážení rodiče,

obec Starý Mateřov ve spolupráci s Mateřskou školou Starý Mateřov připravuje přivítání nových, malých občánků.

Termín konání je stanoven na 26.10.2023 od 16,30 hod v sále Obecního domu U Lípy.

V případě, že máte o přivítání Vašeho děťátka zájem, prosíme Vás, abyste se přihlásili na Obecním úřadě a to tak, že vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručíte osobně nebo do schránky na obecní úřad, příp. zašlete e-mailem na adresu obec@starymaterov.cz.

Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo si ji můžete osobně vyzvednout na obecním úřadě.

Vítání občánků se mohou účastnit děti ve věku 0-2 roky, které mají v době podání žádosti trvalý pobyt ve Starém Mateřově.

Potvrzení termínu a další podrobnosti k vítání občánků obdrží rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Hanu Hanzlovou na tel. č. 724 186 251

Prosíme o doručení přihlášek do 15. října 2023