Dotazníkové šetření 2024 – Program rozvoje obce

Upozorňujeme na blížící se konec termínu odevzdání vyplněných dotazníků.

Dotazníky odevzdané po 30. dubnu nemohou být do šetření zařazeny.